Najbrža i najučinkovitija priprema metala na zaštitu