Za veću iskoristivost hranjivih tvari i odgovarajuću pripremu tla za sjetvu