Za višji izkoristek hranilnih snovi in ustrezno pripravo tal za setev

Predstavitev Gorenc kmetijske mehanizacije