Za višji izkoristek hranilnih snovi in ustrezno pripravo tal za setev