Najbolj hitra in učinkovita priprava kovin na zaščito