Ravnomjeran, precizan i savršen var – uvijek iznova