Za prijenos okruglih bala. Velikih i malih.

Pogledajte kako radi