Prehrana

Sredozemska prehrana: ključno orodje za bolj hranljivo in trajnostno prihodnost

Italija in Organizacija združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) spodbujata ozaveščanje o prednostih te zdrave in tradicionalne prehrane.

Zdrava in trajnostna sredozemska prehrana

Glavno sporočilo dogodka, ki se je poleti odvijal v Italiji v organizaciji italijanske vlade ter ob podpori FAO, je, da je sredozemska prehrana, ki je zdrava in trajnostna, ključnega pomena za spodbujanje prehrane za vse, varovanje okolja in boj proti preveliki porabi hrane, ki jo na koncu celo zavržemo.

Dogodek je potekal v želji, da bi povečali ozaveščenost o prednostih sredozemske prehrane in o tem, kako pomemben in konkreten korak k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja ZN (SDGs) je sredozemska prehrana.

Na dogodku pa niso poudarili le splošno znanih prednosti sredozemske prehrane za zdravje in prehrano, temveč tudi to, da vključuje proizvode, ki manj obremenjujejo tla in vodne vire, imajo manjše emisije toplogrednih plinov, preprečujejo erozijo biotske raznovrstnosti in izboljšujejo življenjske razmere podeželskega prebivalstva.

Reciklaža ostankov hrane

Generalni direktor FAO QU Dongyu je na dogodku poudaril pomen zdrave prehrane in dostopa do hranljive hrane za boj proti podhranjenosti, boleznim in smrti.  Dejal je, da se lahko iz sredozemske prehrane naučimo veliko pomembnih lekcij. Navedel je nekatere načine, kako Italijani reciklirajo ostanke hrane, da bi zmanjšali količino zavržene hrane, na primer s pripravo juh.

Prehrana

Zavržena hrana je eden največjih svetovnih izzivov in njegovo zmanjšanje je v Sredozemlju, regiji z omejenimi viri, zelo pomembno. To se odraža v lokalni prehrani.
Dejal je še, da je sredozemska kultura omogočila, da so v zgodovini preživeli kot ponosna civilizacija. Govoril je o pomembnem prispevku te regije h kmetijstvu in o tem, koliko lokalne zelenjave iz regije je postalo priljubljene v oddaljenih državah. Poudaril je tudi priljubljenost italijanske kuhinje po vsem svetu. Na koncu je ljudi pozval, naj ne izgubijo upanja, čeprav se svet sooča z zapletenimi izzivi, kot so vse večja negotovost preskrbe s hrano in vplivi podnebne krize. Izrazil je željo, da ostanemo upajoči kljub soočanju z izzivi in tveganji.

Dogodka se je udeležil tudi italijanski minister za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje Luigi Di Maio. Prav tako pa tudi Pina Picierno, podpredsednica Evropskega parlamenta, ter strokovnjaki s področja prehrane in prehranjevanja.

Agroživilski sistemi moraj postati odporni in trajnostni

Minister Di Maio je dejal, da si mora mednarodna skupnost zaradi posledic vojne v Ukrajini še bolj prizadevati, da bi agroživilski sistemi postali odporni in trajnostni, ter opozoril, da je sredozemska prehrana s svojim vključujočim pristopom k upravljanju ozemlja in njegovih virov ter vzorcem proizvodnje in porabe hrane pomemben referenčni model za svet.

Lokalno pridelana hrana je prednost

Na dogodku so bili v ospredju izzivi prehranske varnosti ter prednostne naloge italijanske diplomacije na področju prehrane in spodbujanje turizma, kulturne izmenjave in gospodarstva. Na njem so sodelovali predstavniki živilske industrije, župani italijanskih mest in strokovnjaki, ki so razpravljali o tem, kako zmanjšati količino zavržene hrane, o prednostih prehranjevanja z lokalno pridelano hrano in načinih za izboljšanje kmetijskih praks.

Lokalna prehrana

Dogodek je del dolgoletnega in stalnega sodelovanja med Italijo in Organizacijo združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) za predstavitev dokazov o zdravju in drugih razsežnostih trajnosti prehranjevalnih vzorcev Sredozemlja in drugih zdravih načinov prehranjevanja. Temu dogodku je sledila tretja svetovna konferenca o oživitvi sredozemske prehrane.

Cilj konference je začeti izvajati konkretnejše ukrepe v skladu z deklaracijo G20 iz Mere, da bi predstavili, kako sredozemska prehrana spodbuja zdravo in trajnostno uživanje in proizvodnjo hrane, ter njeno strateško in diplomatsko vlogo za spodbujanje temeljnih načel tega prehranskega modela po vsem svetu.

 

Vir: FAO