Entries by

Kaj počnemo na vrtovih septembra?

Postopni prehodi med letnimi časi postajajo redkost, zato nas velik padec temperatur pred koncem avgusta ne bi smel presenetiti. A septembra ima sonce še moč, zato se ne prenaglimo s sklepi, da se vrtna sezona končuje. Čaka nas vrsta opravil, tudi sajenje vrtnin, ki jih bomo uživali že čez dva meseca. S krajšanjem dneva in […]

Kako do povrnitve škode po letošnji pozebi?

Javna služba kmetijskega svetovanja je v avgustu 2021 ponovno ocenila škodo po spomladanski pozebi. Te ocene so bile osnova za nadaljevanje postopka za izvedbo ukrepov, ki so določeni z Zakonom o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021 (Uradni list RS, št. 115/21). Postopek poteka takole: 1. Javna […]

Setev ozimnih žit

Optimalni čas za setev ozimne pšenice pri nas še vedno ostaja med 10. in 25. oktobrom, za setev ječmena in rži pa med 1. in 10. oktobrom. Pri setvi izven teh optimalnih časov je bolj primerna setev pire, ki jo lahko sejemo še v prvi polovici novembra. Čas setve in vozne poti Zaradi lažje in […]

Kako se pravilno lotiti koruzne silaže?

Koruzna silaža je najpogostejša vrsta silaže v Sloveniji in v svetu z največ različnimi mnenji o pravilnem siliranju. Ker zaznamuje prehrano živali za vse leto do naslednje žetve, smo pripravili kratka praktična navodila za pravilen postopek siliranja, ki naj jih vsak prilagodi zmožnostim kmetijske mehanizacije ob tem najpomembnejšem dogodku na kmetiji. Koruzna silaža je brez […]

Leto 2021 je Mednarodno leto sadja in zelenjave

V našem življenjskem ciklusu ima vse večji pomen hrana. Tudi lokalno pridelana, za katero pa marsikdaj sploh ne vemo, da obstaja. Življenje je postalo hitro in navade kupcev omejene na velika nakupovalna središča. Kje in kako izvedeti o kakovosti, pridelavi, tehnologiji in še čem, je letos Generalna skupščina Združenih narodov na predlog Organizacije Združenih narodov […]

Ali lahko regenerativno kmetijstvo nadomesti konvencionalno kmetovanje?

Regenerativno kmetijstvo ponuja eno največjih priložnosti za pomoč Evropi pri reševanju zdravja ljudi in podnebja, skupaj s finančno blaginjo kmetov. Regenerativna kmetijska revolucija je vrsta dejavnosti, katerih splošni cilj je pomagati kmetom in živilskopredelovalnim podjetjem pri sprejemanju bolj regenerativnih kmetijskih praks in ozaveščati javnost o pomembnih zdravstvenih, okoljskih in ekonomskih koristih uživanja regenerativno pridelane hrane. […]

Kako lahko zmanjšamo odpadke naše vsakodnevne hrane?

Zakaj moramo ukrepati za zmanjšanje odpadkov hrane in kakšne so nekatere rešitve? Odpadki hrane se pojavljajo v celotni dobavni verigi Izguba hrane in odpadki se nanašajo na hrano, namenjeno za prehrano ljudi, ki se sčasoma izgubi ali odvrže vzdolž preskrbovalne verige s hrano. Natančneje, izguba hrane se pojavi med proizvodnjo hrane, na primer med žetvijo […]

Poleti na vrtu sadimo za jesenski pridelek

Kaj sadimo poleti, ko zgodnejše setve (bob, grah, redkvica, česen, čebula, rdeča pesa, mlad krompir…) na gredah že puščajo za seboj prazen prostor? Vrtnarski zagon v poletnih dneh malce upade – je namreč čas dopustov, vročine, plevel se »razvleče«, mame in tete pa že ponujajo svoje viške pridelkov z vrtov. Tudi v trgovinah je veliko […]

Kako se je začelo kmetijstvo in udomačitev rastlin ter živali po svetu?

Kmetijstvo je bilo pogosto ozko pojmovano z vidika posebnih kombinacij dejavnosti in organizmov – pridelava mokrega riža v Aziji, gojenje pšenice v Evropi, reja govedi v Ameriki in podobno – toda bolj celovita perspektiva meni, da smo ljudje »okoljski inženirji, ki motijo kopenske habitate« na posebne načine. Sčasoma so se nekatere rastline in živali udomačile […]