Entries by

Ali lahko regenerativno kmetijstvo nadomesti konvencionalno kmetovanje?

Regenerativno kmetijstvo ponuja eno največjih priložnosti za pomoč Evropi pri reševanju zdravja ljudi in podnebja, skupaj s finančno blaginjo kmetov. Regenerativna kmetijska revolucija je vrsta dejavnosti, katerih splošni cilj je pomagati kmetom in živilskopredelovalnim podjetjem pri sprejemanju bolj regenerativnih kmetijskih praks in ozaveščati javnost o pomembnih zdravstvenih, okoljskih in ekonomskih koristih uživanja regenerativno pridelane hrane. […]

Kako lahko zmanjšamo odpadke naše vsakodnevne hrane?

Zakaj moramo ukrepati za zmanjšanje odpadkov hrane in kakšne so nekatere rešitve? Odpadki hrane se pojavljajo v celotni dobavni verigi Izguba hrane in odpadki se nanašajo na hrano, namenjeno za prehrano ljudi, ki se sčasoma izgubi ali odvrže vzdolž preskrbovalne verige s hrano. Natančneje, izguba hrane se pojavi med proizvodnjo hrane, na primer med žetvijo […]

Poleti na vrtu sadimo za jesenski pridelek

Kaj sadimo poleti, ko zgodnejše setve (bob, grah, redkvica, česen, čebula, rdeča pesa, mlad krompir…) na gredah že puščajo za seboj prazen prostor? Vrtnarski zagon v poletnih dneh malce upade – je namreč čas dopustov, vročine, plevel se »razvleče«, mame in tete pa že ponujajo svoje viške pridelkov z vrtov. Tudi v trgovinah je veliko […]

Kako se je začelo kmetijstvo in udomačitev rastlin ter živali po svetu?

Kmetijstvo je bilo pogosto ozko pojmovano z vidika posebnih kombinacij dejavnosti in organizmov – pridelava mokrega riža v Aziji, gojenje pšenice v Evropi, reja govedi v Ameriki in podobno – toda bolj celovita perspektiva meni, da smo ljudje »okoljski inženirji, ki motijo kopenske habitate« na posebne načine. Sčasoma so se nekatere rastline in živali udomačile […]

8 živilskih trendov, ki jih kmetje lahko pričakujejo letos

Živilska industrija je trdo delala med svetovno pandemijo, ki se je prilagajala spremembam. Kaj lahko kmetje pričakujejo od živilskih trendov v letu 2021 in za prihodnost? Preverite 8 trendov v živilski industriji. Krepilci imunskega sistema To so superživila, probiotiki, juhe, kislo zelje in še veliko več. Dobavitelji vključujejo še druge funkcionalne sestavine, kot so gobe, […]

Kaj je nacionalna shema kakovosti »izbrana kakovost – Slovenija«?

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je s 1. junijem začelo s celostno akcijo osveščanja slovenske javnosti o nacionalni shemi kakovosti »izbrana kakovost – Slovenija« in njenem zaščitnem znaku. Gre za trajnostno naravnano shemo, ki poleg slovenskega izvora in višje kakovosti hrane, vključno z dodatnimi kontrolami, vsebuje tudi pomene, ki izkazujejo družbeno in okoljsko […]

3D VIZUALIZIRANI HIŠNI SEJEM GORENC

Kljub odpovedi sejmov in dogodkov zaradi pandemijskih ukrepov se pri Gorencu nismo vdali in smo se skupaj s podjetjem 360 Naokrog lotili težko pričakovanega projekta – 3D vizualiziranega hišnega sejma. Po nekaj urah slikanja, montaže in izdelave 3D vizualizacije smo tako ustvarili prvi 3D hišni sejem, ki ga lahko obiščete kjerkoli in kadarkoli. S klikom […]

Spremembe glede sezonskega dela na kmetiji

Določena je minimalna urna postavka za sezonske delavce, ki to delo opravljajo na podlagi pogodbe o začasnem in občasnem delu v kmetijstvu. Po novem znaša 5,46 EUR. Prav tako je za leto 2021 za izvajalce del po pogodbi o začasnem in občasnem delu v kmetijstvu podaljšano obdobje dela iz 90 na 150 dni. Nove uskladitve […]

Namen in cilji ekološkega kmetijstva

Ekološko kmetovanje je način kmetovanja, ki upošteva ravnovesje v sistemu med tlemi, rastlinami, živalmi in človekom. Zagotavlja sklenjeno kroženje hranil in pretok energije v njem. Je oblika sonaravnega gospodarjenja s kulturno krajino in naravnimi viri. Zakaj ekološko kmetovanje? Intenzivna konvencionalna pridelava in prireja temeljita na želji po čim večjem pridelku in izhajata iz tehnologij, ki […]

Živinoreja in živalski proizvodi

Živinoreja je najpomembnejša panoga slovenskega kmetijstva, spopada pa se z vedno večjimi izzivi. »Naša glavna skrb na tem področju je posvečena ohranjanju kmetijskih gospodarstev in kulturne krajine, zagotavljanju biotske raznovrstnosti in genetskega napredka, prireji kakovostnih živalskih proizvodov, trajnostnemu reševanju okoljskih izzivov in dobremu počutju živali,« pravijo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Katere […]