Entries by

Slovensko kmetijstvo v številkah (2008-2020)

Kmetijstvo je skupaj z gozdarstvom in ribištvom v letu 2020 k skupni dodani vrednosti prispevalo 2,3 %, k skupni zaposlenosti pa 6,9 %. Delež zaposlenosti v kmetijstvu, podobno kot v zadnjih nekaj letih, še naprej upada. Začasni podatki o rabi zemljišč in številu živine iz Popisa kmetijstva 2020 kažejo, da se nadaljuje trend zmanjševanja števila […]

Kakšna je erozija na kmetijskih tleh v Sloveniji?

Poročilo o eroziji v Sloveniji je bilo pripravljeno v okviru javnega naročila izdelave karte erozije Republike Slovenije na kmetijskih tleh, ki ga je naročilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ali veste, da… je erozija naraven proces, ki ga netrajnostna obdelava tal ali napačni posegi v prostor lahko močno pospešijo? je erozija na petih od […]

Izpusti toplogrednih plinov v slovenskem kmetijstvu

Kako prilagoditi in ublažiti učinke podnebnih sprememb v kmetijskih ekosistemih? Kmetijstvo namreč veliko prispeva k izpustom toplogrednih plinov v ozračje in treba bo iti naproti v smeri izvajanja učinkovitih ukrepov za zmanjšanje le-teh. Struktura izpustov toplogrednih plinov v Sloveniji (glede na izvor) Izpusti toplogrednih plinov v kmetijstvu Struktura izpustov toplogrednih plinov v kmetijstvu Načela POTGP […]

Cene na trgu (hrane) še kar rastejo. Kaj nas ob tem čaka?

V zadnjem obdobju smo priča rasti cen mnogih dobrin, med njimi tudi hrane. Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) poudarjajo, da se cene hrane ne dražijo zaradi kmetov. Nastali položaj namreč želijo nekateri v prehranski verigi izkoristiti tudi za nepošteno ustvarjanje dobičkov. V eni od izjav v preteklih dneh v povezavi s podražitvami hrane je […]

Varno delo s traktorji in kmetijsko mehanizacijo

Slovensko kmetijstvo se je v zadnjih 25 letih hitro opremljalo s traktorji, priključki in opremo. V Sloveniji bi naj tako bilo približno 240.000 traktorjev, ki imajo povprečno moč 15-55 KW in približno 800.000 – 900.000 različnih priključkov, kar predstavlja velik finančni kapital. Varno delo s traktorji in kmetijsko mehanizacijo je zato še toliko bolj pomembno. […]

Izobraževanje na področju kmetijstva

Visoko in kakovostno usposobljene strokovne službe in izobraženi ter povezani kmetovalci so ključ do uspeha v kmetijstvu, zato na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) sodelujejo pri oblikovanju poklicnega in strokovnega izobraževanja na področju kmetijstva. Sofinanciranje praktičnega pouka Načrtovanje in izvajanje izobraževanja v Republiki Sloveniji sta v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, […]

Kaj so dopolnilne dejavnosti na kmetijah?

Poleg osnovne dejavnosti lahko na kmetiji opravljate več vrst dopolnilnih dejavnosti. Dopolnilne dejavnosti na kmetiji omogočajo boljšo rabo proizvodnih zmogljivosti in delovnih moči kmetije ter pridobivanje dodatnega dohodka. Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji Za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji mora nosilec dejavnosti pridobiti dovoljenje, ki ga na njegovo zahtevo izda krajevno pristojna upravna […]

Jesenske aktivnosti na vrtovih in njivah

Tradicionalno je jesen čas, ko po spravilu pridelka pripravimo na zimo tudi tla na vrtu oz. njivi. Obstaja veliko različnih teorij, priporočil in načinov dela. Vsak si bo izbral svojega. Trenutno je ena najbolj vročih vrtičkarskih tem v Sloveniji prekopavanje, torej lopatanje (»štihanje«) in oranje. Ali je potrebno ali škodi zemlji in živemu svetu v […]

Dan slovenske hrane – Tradicionalni slovenski zajtrk

Na dan slovenske hrane, ki ga obeležujemo vsak tretji petek v novembru, letos torej 19. novembra, bo že enajstič potekal Tradicionalni slovenski zajtrk. V ta projekt so vključeni vrtci, osnovne šole, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter druge institucije oz. javni zavodi. Praznovanju dneva slovenske hrane z izvedbo Tradicionalnega […]

Kaj počnemo na vrtovih septembra?

Postopni prehodi med letnimi časi postajajo redkost, zato nas velik padec temperatur pred koncem avgusta ne bi smel presenetiti. A septembra ima sonce še moč, zato se ne prenaglimo s sklepi, da se vrtna sezona končuje. Čaka nas vrsta opravil, tudi sajenje vrtnin, ki jih bomo uživali že čez dva meseca. S krajšanjem dneva in […]