11 dejstev o trajnostnem kmetijstvu

Temelji trajnostnemu kmetijstvu so bili postavljeni že pred 60 leti, ko je šest evropskih držav (Belgija, Nemčija, Nizozemska, Francija, Italija in Luksemburg) s podpisom Rimske pogodbe opredelilo cilje takrat oblikovane skupne kmetijske politike (SKP), in sicer:

– zagotavljanje redne oskrbe z živili po primernih cenah,
– dvig storilnosti v kmetijski pridelavi,
– primerna raba naravnih virov in
– skrb za okolje.

klasje

V naslednjih desetletjih so sledile številne vmesne reforme, ki so bile predvsem reakcija na aktualne spremembe v kmetijskem sektorju in družbi nasploh.

Ob presežkih hrane v 80-ih letih so v ospredje pričela stopati okoljska vprašanja, ki so bila v 90-ih letih že nadgrajena s smernicami o trajnostnem upravljanju zemljišč in drugih naravnih virov.

mladenka

Kako pa je danes? Kaj nam povedo svetovne statistike?

 

 1. 40 % današnjega svetovnega prebivalstva dela v kmetijstvu, kar pomeni, da je to največji zaposlovalec na svetu.
 2. Trajnostno kmetijstvo zavrača industrijski pristop proizvodnje hrane (t. i. intenzivne kmetije). Združuje tri glavne deležnike: skrb za okolje in zdravje okolja, ekonomsko donosnost ter socialno in ekonomsko pravičnost.
 3. Ekološka in družbena cena intenzivnih kmetij je: erozija, krčenje gozdov, izčrpana in onesnažena zemlja in vodni viri, izguba biotske raznovrstnosti, zlorabe delovne sile in upad družinskih kmetij.
 4. Koncept trajnostnega kmetijstva zajema široko paleto usmeritev in praks, vključno z ekološkim kmetijstvom, prosto rejo, kmetijstvom z nizkimi vložki, holističnim kmetijstvom in bio-dinamičnim kmetijstvom.
 5. Pri tej vrsti kmetovanja se ne uporablja kemičnih pripravkov, pesticidov ali gnojil, spodbuja se raznolikost pridelkov, padavine pa zagotavljajo vodo za namakanje.
 6. Ekološko kmetovanje običajno zahteva 2,5-krat več dela kot konvencionalno, vendar prinaša 10-krat večji dobiček.
 7. Leta 2010 je bila zabeležena 7,7-odstotna rast ekoloških živilskih izdelkov v primerjavi z letom 2009. Ekološka živila predstavljajo skoraj 4 % vseh živil, prodanih v ZDA.
 8. Nasprotno pa je bilo leta 2011  88 % koruze in 94 % soje gensko spremenjene. Leta 1996 je bilo teh manj kot 20 %.
 9. “Zdrava” tla so pomemben element trajnosti. Metode za povečanje in zaščito produktivnosti tal vključujejo uporabo pokrivnih posevkov, komposta, izogibanje prometu na mokrih tleh in vzdrževanje pokritosti tal z rastlinami/grmičevjem.
 10. Cilj trajnostnih kmetov je razviti učinkovite biološke sisteme, ki ne potrebujejo velikih količin materialnih vložkov (t. i. škodljivih kemikalij).
 11. Upoštevati je treba štiri ključne cilje trajnostnega kmetovanja:
  zadovoljiti potrebe ljudi po hrani in prispevati k potrebam po biogorivu,
  izboljšati kakovost okolja,
  ohraniti ekonomsko uspešnost kmetijstva,
  izboljšati kakovost življenja kmetov, kmetijskih delavcev in celotne družbe.

vrtnine

 

Vir: dosomething