v tovarni

Industrija kmetijske mehanizacije z velikimi izzivi

Povpraševanje po kmetijski tehnologiji narašča, vendar so zaloge surovin omejene. Težko je dobiti materiale iz železa in plastike. V marcu lanskega leta se je poraba rekordno povečala, kar gre na škodo kmetijske mehanizacije, ki uporablja velike količine teh materialov. Pri izdelavi traktorja je 75 % celotnega materiala iz železa.

material

Okrevanje svetovnega gospodarstva

Svetovno gospodarstvo okreva, vendar so zaradi skokovitega naraščanja cen surovin proizvodni stroški rekordno visoki, kar ima resne posledice za sektor kmetijskih strojev, ki v veliki meri uporablja železne in plastične materiale. Podatki o svetovnem gospodarstvu, ki jih je objavila družba Prometeia-Confindustria, skok BDP z – 3,9 % leta 2020 na + 5,0 % v letu 2021 ter predvidenem + 3,7 % v letu 2022.

Prav tako močno okreva svetovna trgovina, ki naj bi se z -6,9 % v letu 2020 povečala na +8,6 % v letu 2021, a se predvideno v letošnjem letu ponovno znižala zaradi posledic vojne v Ukrajini. Povpraševanje po blagu poteka hitreje od proizvodnih zmogljivosti podjetij, ki jih zavirajo pomanjkanje surovin in njihovi previsoki stroški.

Cene materialov se višajo

Povprečna cena materialov za industrijo se je marca 2021 v primerjavi z januarjem 2020 zvišala za 22 %, pri čemer so bile še posebej visoke cene v strojništvu (+40 %). V Evropi so cene jekla marca 2021 dosegle rekordno raven, še posebej visoke so bile cene valjanih izdelkov (HRC in CRC), in sicer za 70-80 % v primerjavi z ravnmi pred covidom.

Kar zadeva plastiko, je Evropa v prvem četrtletju leta zabeležila 45-odstotno povišanje cene etilena in 121-odstotno povišanje cene polietilena.

Traktor

Izzivi tudi z logistiko

Poleg visokih cen surovin se pojavljajo tudi težave v logistiki in prometu (še vedno povezane z izrednimi razmerami zaradi pandemije), naraščajoči stroški z zabojniki in velike zamude pri prevozu. Vse to ima resne posledice za sektor kmetijske mehanizacije, ki v veliki meri uporablja železne materiale in plastiko ter daje prednost pošiljkam izdelanih strojev v tujino.

75 % od 1700 delov je iz železa

Pri izdelavi traktorja, po podatkih združenja italijanskih proizvajalcev, je v povprečju 1 700 sestavnih delov, od katerih jih 75 % izhaja iz železa (litega železa, jekla, kovinskih cevi), dodatnih 5 % pa iz drugih kovin, kot je baker. Kovinska komponenta tako predstavlja približno 80 % vseh materialov, uporabljenih za izdelavo traktorja. Od preostalega dela je več kot 10 % plastičnih materialov (obloge kabine, varovala, pokrovi, čepi) in približno 5 % gumijastih polimerov (cevi, tesnila…).

Izredne razmere seveda zadevajo tudi druge vrste strojev in opremo, ki je v številnih primerih izdelana samo iz železnih materialov. Industrija kmetijske mehanizacije doživlja dinamično fazo zaradi rasti povpraševanja in spodbud za nakup vozil nove generacije, zato je zelo zaskrbljujoče, ko proizvajalci prav v tem trenutku vidijo, da so njihove proizvodne zmogljivosti ogrožene.

 

Vir: agrimech