Pametno kmetovanje

Znanost in inovacije so ključni pospeševalci preoblikovanja agroživilskih sistemov

Generalni direktor FAO poudarja pomen prve strategije na področju znanosti in inovacij za doseganje novih ravni produktivnosti, kakovosti, raznolikosti, učinkovitosti in okoljske trajnosti

Generalni direktor Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) Qu Dongyu je poudaril ključni prispevek znanosti in inovacij k preoblikovanju agroživilskih sistemov ter opozoril na nedavno sprejeto tematsko strategijo agencije ZN za znanost in inovacije kot pomembno orodje, ki bo pripomoglo k uresničevanju strateškega okvira FAO 2022-31 v podporo Agendi 2030 za trajnostni razvoj.

FAO logo

“Prva strategija FAO na področju znanosti in inovacij, ki jo je nedavno potrdil Svet FAO, je zgodovinska in bo zagotovila, da bodo znanost, inovativne rešitve in tehnična orodja v naslednjih desetih letih prepletali delovni program FAO,” je dejal Qu Dongyu v uvodnem govoru na spremljevalnem dogodku 28. zasedanja Odbora za kmetijstvo (COAG).

Izzivi terjajo hitre spremembe

 

Poudaril je tudi, da izzivi, s katerimi se danes sooča svet, vključno s konflikti, humanitarnimi krizami, pandemijo COVID-19 in podnebno krizo, močno vplivajo tudi na agroživilske sisteme, zato so potrebne hitre spremembe. “Preobrazba je ključnega pomena, znanost in inovacije pa so ključni pospeševalci za doseganje teh sprememb. Ta strategija nam bo pomagala doseči novo raven produktivnosti, kakovosti, raznolikosti, učinkovitosti in okoljske trajnosti agroživilskih sistemov,” je dejal Qu Dongyu.

Strategija spodbuja celovit pristop za zmanjšanje kompromisov z uporabo znanosti, tehnologije in inovacij ter spodbudnih politik, pri čemer je posebna pozornost namenjena potrebam držav z nizkimi in srednjimi dohodki ter malih proizvajalcev, žensk, mladih in domorodnih ljudstev.

Opozoril je, da sta znanost in inovativnost že v celoti vključena v delo FAO, in navedel več primerov, ki se odražajo v točkah dnevnega reda COAG tega tedna. Med njimi je pobuda Hand-in-Hand, ki opredeljuje največje priložnosti za pospešitev preoblikovanja kmetijstva in trajnostnega razvoja podeželja z uporabo najnovejših razpoložljivih sodobnih orodij, vključno z naprednim geoprostorskim modeliranjem in analitiko. Omenil je tudi pobudo 1000 digitalnih vasi in skupni center FAO/IAEA za jedrske tehnike v prehrani in kmetijstvu.

“FAO podpira tudi inovativne pristope, ki se osredotočajo na reševanje izzivov, ki izhajajo iz podnebnih sprememb in izgube biotske raznovrstnosti, kot je pristop biogospodarstva,” je dodal in pojasnil, da gre za trajnostno, krožno biogospodarstvo, ki spodbuja trajnostno uporabo bioloških virov namesto omejenih virov za boljšo proizvodnjo, boljšo prehrano, boljše okolje in boljše življenje, da bi dosegli cilje trajnostnega razvoja (SDG).

Kaj je treba storiti bolje

 

Generalni direktor FAO je opozoril, da samo znanost in inovacije niso dovolj in da so potrebne spodbudne politike, ki se odzivajo na potrebe malih proizvajalcev in tudi družinskih kmetov. V treh točkah je povzel, kaj je treba storiti bolje.

taljenje ledenika

1.»Naši dve novi tematski strategiji o znanosti in inovacijah ter o podnebnih spremembah moramo izvajati na skladen in sinergičen način,« je dejal in dodal, da so znanost in inovacije ključnega pomena za iskanje rešitev za podnebne izzive, s katerimi se soočamo danes.

2. »Bolje moramo spremljati širjenje inovacij, spodbujati prilagajanje lokalnim potrebam in povečevati obseg uspešnega izvajanja. Ključno je boljše upravljanje znanja,« je dejal.

3. »Izboljšati moramo sisteme širjenja znanja, pri čemer moramo uporabiti najboljše razpoložljive tehnologije, tudi digitalne, da bi učinkovito dosegli male proizvajalce,« je poudaril Qu Dongyu in dodal, da digitalne in druge razlike med spoloma pri dostopu do inovacij niso sprejemljive. Poudaril je, kako pomembno je sodelovati z ženskami »od najzgodnejše faze raziskav do končnih faz sprejemanja in prilagajanja, da bi naredili konkretne korake za odpravo lakote in revščine.«

Laboratorij

Dnevni red Odbora za kmetijstvo

Razprave na 28. zasedanju Odbora za kmetijstvo FAO so zajemale vrsto ključnih tem, za katere so znanost in inovacije izredno pomembne, vključno z varnostjo hrane, živinorejo, enim zdravjem, protimikrobno odpornostjo, stanjem svetovnih zemljišč in vodnih virov za prehrano in kmetijstvo, tlemi, kmetijsko plastiko, podnebnimi spremembami, kmetijskimi inovacijami, povezavami med kmetijstvom in gozdarstvom, vključevanjem biotske raznovrstnosti, desetletjem ZN za družinsko kmetovanje, desetletjem ZN za obnovo ekosistemov.

28. zasedanje Odbora za kmetijstvo FAO je potekalo kot hibridni dogodek med 18. in 22. julijem 2022. COAG je glavni tehnični svetovalni odbor FAO za kmetijstvo. Zagotavlja splošne politične in regulativne smernice glede vprašanj, povezanih s kmetijstvom, živinorejo, varnostjo hrane, prehrano, razvojem podeželja in upravljanjem naravnih virov.

 

Vir: FAO