Prispevki

Gorenc.si - Vzreja čebel za začetnike

Vzreja čebel za začetnike

Če vas mika ideja o lastnem čebelarstvu, ste na pravem mestu. Razložili vam bomo osnove čebelarjenja za začetnike, ne glede na to, ali ste mestni čebelar, ljubiteljski kmet ali vrtičkar, ki želi pridelovati med in druge čebelje izdelke. Vzreja čebel je sicer preprosta, vendar je pomembno razumeti delovanje teh nadvse koristnih malih bitij.

Čebele so krilate žuželke, ki so tesno povezane z osami in mravljami. So nepogrešljive pri opraševanju in najbolj znana vrstah čebel, kot je medonosna čebela, tudi proizvaja med. Čebele spadajo v skupino žuželk, imenovano Apoidea.

Gorenc.si - Vzreja čebel za začetnike

A kaj pravimo o naši kranjski sivki?

Kranjska sivka, tudi kranjska čebela, znanstveno poimenovana Apis mellifera carnica, je podvrsta medonosne čebele, ki izvira z območja celotnega Balkanskega polotoka, vendar se za njeno domovino priznava slovenska Gorenjska. Kranjska sivka je razširjena tudi na Koroškem in Štajerskem (tudi v Avstriji), na Madžarskem, v Romuniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini, Srbiji ter je umetno naseljena še v Nemčiji ter ponekod drugod. Je druga najbolj razširjena vrsta čebel na svetu in se pogosto uporablja v čebelarstvu.

Preden se lotite čebelarske pustolovščine, je treba upoštevati nekatere dejavnike. Zato se, preden začnete z čebelarjenjem,  prepričajte in razmislite, ali je vzreja čebel za vas primerna dejavnost.

Branje strokovnega gradiva – vse o čebelah in vzreja čebel

Na trgu je na voljo veliko literature o čebelarjenju. Branje knjig o teh sladkih žuželkah vam lahko pomaga pri uspešnem začetku čebelarjenja. Preberite čim več, da boste ob prihodu čebel pripravljeni na delo in boste razumeli, kako čebelariti.

Gorenc.si - Vzreja čebel za začetnike

Spoznajte, kako čebele izdelujejo med

Preden se lotite naročanja potrebščin, je pomembno razumeti, kako deluje panj in kaj počnejo čebele. Čebele v naravi gradijo gnezda, letijo na cvetove in nabirajo nektar. Ta nektar nato prinesejo nazaj v panj in ga deponirajo v satje, kjer počasi postane med.

Povežite se z lokalnimi čebelarskimi zvezami

Nekatere podrobnosti v čebelarstvu so lahko specifične za vaše lokalno območje. Uspešno čebelarjenje pogosto temelji na močnih lokalnih virih: na primer, na osebi, ki lahko pride preverit vaš panj ali vam po potrebi pomaga najti matico. Poiščite lokalno čebelarsko zvezo in se udeležujte predavanj, izobraževanj in sestankov. Nekatera združenja ponujajo tudi mentorstvo, ki je lahko v prvi sezoni neprecenljivo. Na spletnem mestu Čebelarske zveze Slovenije je na voljo precej informacij, uporabite lahko celo “interaktivnega svetovalca“.

Naučite se postaviti čebelnjak

Za vzrejo čebel potrebujete čebelnjak. Čebele v naravi gradijo svoje panje, najpogosteje v votlem drevesnem deblu ali drugem zaščitenem prostoru. Kot čebelar boste svojim čebelam morali zagotoviti umetni panj, ki bo omogočal lažje vzdrževanje čebelje družine in pridelavo medu.

Najbolj pogosto uporabljani panji so Langstrothovi panji in panji z zgornjimi letvicami.

Gorenc.si - Vzreja čebel za začetnike

Spoznajte čebelarska opravila

Katere so naloge čebelarja? Kot vrtnarjenje tudi čebelarska opravila razdelimo glede na letni čas. Najboljši čas za postavitev panja je spomladi, ko lahko čebelja družina gradi panj, matica izleže zalego (mlade čebele), družina se poveča in skladišči med, preden nastopi zima.

Zberite čebelarske potrebščine

Kaj potrebujete za začetek čebelarjenja? Spoznajte bistvene potrebščine in kaj lahko na začetku izpustite. Začnite z manjšimi količinami, da jih lahko prilagajate, če si kasneje premislite. Nekatere potrebščine je bolje kupiti osebno, druge pa lahko naročite preko spleta.

Naročite svoje medonosne čebele in jih vzrejajte

Ko ste zbrali potrebščine in pridobili veliko čebelarskega znanja, je čas, da naročite čebele! Običajno boste naročili tako imenovane “paketne čebele” in matico ali “matično družino“. Med obema je matična družina bolj uveljavljena skupina čebel z matico, ki je že začela zalegati.

Gorenc.si - Vzreja čebel za začetnike

 

Začetek čebelarjenja je pustolovščina, ki zahteva čas, zavzetost, potrpljenje in voljo do učenja. Čebelarjenje je lahko tudi zelo nagrajujoče, saj se vaša čebelja družina razvija in raste, vaša pridelava medu pa se povečuje. Pomaga pri ohranjanju okolja in opraševanju, poleg tega pa vam lahko prinese tudi nekaj dodatnih prihodkov s prodajo medu, voska in drugih čebeljih izdelkov.

Ob tem ne smemo pozabiti, da je čebelarstvo veliko več kot le proizvodnja medu. Ko se boste potopili v ta svet, boste spoznali čudovito skrivnostno življenje teh malih bitij, kar vas lahko popelje do novih stopenj razumevanja narave in njene zapletene dinamike.

Ko enkrat začnete čebelarsko popotovanje, se nikoli ne prenehate učiti. Novosti v čebelarstvu se neprestano nadgrajujejo, znanost pa stalno odkriva nove podrobnosti o življenju in navadah čebel. Naj bo vaša radovednost vodilo, veselite se vseh uspehov in izzivov na vaši poti do uspešnega čebelarja. S čebelarjenjem ne obogatite le svojega življenja, ampak tudi prispevate k bolj zdravemu in cvetočemu planetu. Na koncu je morda najbolj čudovit del čebelarstva ravno ta: v majhnem, brenčečem panju se skriva velika modrost o sožitju in ravnovesju v naravi. Srečno čebelarjenje!

 

 

Vir:

www.thespruce.com
www.czs.si

Vlagajmo v naš planet – svetovni dan Zemlje!

Svetovni dan Zemlje, ki ga že več kot pol stoletja obeležujemo 22. aprila, je letos potekal s pobudo, da moramo investirati v naš planet. Svetovni dan Zemlje v svojem sporočilu nagovarja vsakega izmed nas. »To je trenutek, ko lahko spremenimo vse. Zdaj je čas za neustavljiv pogum. Skupaj moramo vlagati v naš planet. Kajti zelena prihodnost je uspešna prihodnost«.

Svetovni dan Zemlje nas nagovarja, da je še čas za rešitev planeta in da lahko izberemo uspešno in trajnostno prihodnost ter da obnovimo naravo in zgradimo zdrav planet za naše otroke. Veliko je področij in aktivnosti, v katerih se lahko tako posamezniki kot podjetja angažiramo za boljši planet.

Lokalno, strateški načrt in druge aktivnosti

Lokalna hrana oziroma samooskrba na področju prehrane sta izjemnega pomena za Slovenijo. Spodbujanje kratkih oskrbnih verig in lokalna hrana sta tudi ena od prioritet bodoče skupne kmetijske politike EU 2023 – 2027 (SKP). V novem strateškem načrtu SKP je prioriteta prav krepitev odpornega in trajnostno naravnanega prehranskega sistema. Rešitve prihodnje kmetijske politike gredo v smer odpornega, konkurenčnega, ekonomsko zanimivega in okoljsko vzdržnega kmetijstva ter podeželja, privlačnega za življenje.

Bolj kot kadarkoli doslej pa je strateški načrt 2023–2027 usmerjen v varovanje in trajnostno upravljanje z naravnimi viri, blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. Celotna okoljska arhitektura, z okrepljeno pogojenostjo kot osnovo, shemo za podnebje in okolje ter zelo ciljno naravnanimi kmetijsko-okoljsko-podnebnimi ukrepi, ekološkim kmetovanjem in okoljskimi naložbami, je okoljsko veliko bolj ambiciozna. Z znanjem, inovacijami in vlaganji bomo podprli zeleno in digitalno transformacijo v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju ter prehod v podnebno nevtralno družbo in gospodarstvo.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) izvaja tudi aktivnosti na področju zmanjševanja izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano, katere podlaga je strategija za manj izgub in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano »Spoštujmo hrano, spoštujmo planet«. Vlada RS je imenovala tudi delovno skupino za pripravo akcijskega načrta za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano, ki jo vodi MKGP.

Pozornost namenjamo tudi doniranju presežkov hrane, med drugim tudi z vsakoletnim javnim razpisom za sofinanciranje tehnične opreme posrednikom donirane hrane. Prav tako nova SKP skozi ukrepe naslavlja zmanjševanje izgub hrane in odpadne hrane.

Na področju gozdarstva oziroma gozdov je trajnostno in večnamensko gospodarjenje prepoznano tudi v evropski Strategiji za gozdove, kar zagotavlja tako ekonomsko, okoljsko in socialno ter tudi izobraževalno funkcijo gozdov.

Slovenske čebele

Slovenija pa je posebej aktivna še na enem področju, ki je izjemno povezano s trajnostnim razvojem – to je področje čebel in ostalih opraševalcev. Strateški pomen čebelarstva izhaja iz: izjemne vloge čebel kot opraševalcev (v povezavi z divjimi vrstami opraševalcev); skrbi za ekološko uravnotežen razvoj in ohranjanje ekosistemov ter ohranjanja biotske pestrosti; zmerne in usmerjene rabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) in zdravil, ki ne vplivajo na kopičenje razgradnih produktov v okolju; izboljšanja ekonomskega pomena čebelarjenja ter trženja produktov čebelarjenja in izmenjave znanja na tem področju; nadaljevanja tradicije in kulturnih posebnosti, ki so povezane z ohranjanjem čebelarstva.

Slovenija je tudi izvorna dežela kranjske čebele (Apis mellifera carnica), ki je druga najbolj razširjena čebelja podvrsta na svetu in za katero je v Sloveniji zagotovljeno posebno varstvo. Vsega navedenega se Slovenija zelo zaveda, zato smo bili tudi  pobudniki razglasitve 20. maja za svetovni dan čebel, ki ga v okviru Organizacije Združenih narodov (OZN) in celotnega sveta praznujemo od leta 2018. Namen svetovnega dne čebel je ozaveščanje o pomenu čebel in čebelarstva za človeštvo ter nujnosti ukrepov za njihovo zaščito.

20. maja bo Slovenija in z njo ves svet petič obeležila svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina OZN razglasila 20. decembra 2017. Leto 2022 je evropsko leto mladih, zato je glavna tema letošnje obeležitve mladi in čebelarstvo. Glavni namen svetovnega dne čebel je ozaveščanje svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo, v luči prehranske varnosti in globalne odprave lakote ter skrbi za okolje in biotsko raznovrstnost.

Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije pa je 26. marca po Sloveniji prvič potekal tudi dan vseslovenskega sajenja medovitih rastlin. Cilj projekta, ki ga podpira tudi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je v Sloveniji in po svetu posaditi čim več medovitih rastlin.

Kakšna so slovenska kmetijska tla?

Izjemnega pomena za sektor kmetijstva pa so tudi kmetijska tla. Slovenija ima precej razgiban relief in talne lastnosti. Ob naraščajočih potrebah prebivalstva in podnebnih spremembah so tla izpostavljena številnim nevarnostim in procesom degradacije. Med te spadajo erozija, zmanjšanje količine organskih snovi v tleh in ostali procesi, med katerimi so bolj prepoznavne poplave, prekrivanje in tesnjenje tal z različnimi nepropustnimi materiali oz. pozidava zemljišč ter onesnaževanje tal.

Evropska komisija je 17. novembra lani objavila Strategijo EU za tla za 2030 – izkoriščanje prednosti zdravih tal za ljudi, hrano, naravo in podnebje. Strategija gradi na več ciljih evropskega zelenega dogovora in daje vizijo do leta 2050, ko naj bi bili vsi ključni ekosistemi tal v EU v zdravem stanju.

Kaj lahko stori vsak od nas?

 

Pogozdovanje

Pogozdovanje je eden najpomembnejših in najbolj dostopnih načinov, kako lahko ljudje prispevajo k reševanju izzivov podnebnih sprememb. Pogozdovanje lahko stabilizira zemljišča pred erozijo ali naravnimi nesrečami, izboljša zdravje tal in napajanje podtalnice, spodbuja avtohtono in endemično favno ter zagotavlja gospodarski razvoj bližnjih skupnosti.

Pomagajte zaščititi opraševalce pred nevarnimi pesticidi

Opraševalci so ključnega pomena za globalno proizvodnjo hrane in prehransko varnost. Brez opraševalcev bi številna živila, od katerih smo odvisni, postala redka, kar bi ogrozilo življenje na našem planetu. Poročila čebelarjev in znanstvene raziskave ocenjujejo dramatičen upad populacij čebel po vsem svetu. Nedavna študija je pokazala, da se je v zadnjih treh desetletjih biomasa letečih žuželk zmanjšala za 76 %.

Zasadite vrt za opraševalce

S sajenjem avtohtonih rastlin v okolici svojega doma pomagajte živalim. S tem pomagate žuželkam in pticam zagotoviti hrano, zavetje in ustrezen habitat za razmnoževanje.

Izračunajte odtis hrane

Odtis hrane lahko izračunate na več načinov. Ne glede na to, kateri način izberete, vam lahko kalkulatorji za izračun prehranskega odtisa pomagajo razumeti, kako močno vaša izbira hrane vpliva na planet.

Ekološki vrt kot učilnica za otroke

Vse, kar moramo naučiti naslednje generacije, jih lahko naučimo na vrtu. Vrt za mlade je učilnica, ki se nenehno spreminja in omogoča spoznavanje, da je naš svet sestavljen iz zapletene mreže odnosov, in otroke uči, zakaj bi morali skrbeti za naše rastline, drug drugega in naš svet.

Regenerativno kmetovanje kmete spreminja v okoljske in družbene junake

Regenerativno kmetijstvo izboljšuje zdravje tal, predvsem s praksami, ki povečujejo organsko snov v tleh. To ne prispeva le k povečanju raznolikosti in zdravja talnih organizmov, temveč povečuje biotsko raznovrstnost nad površjem tal in pod njim, hkrati pa povečuje sposobnost zadrževanja vode in vezave ogljika v večjih globinah, s čimer se zmanjšujejo podnebju škodljive ravni CO2 v ozračju in izboljšuje struktura tal, da se prepreči civilizacijsko nevarna izguba tal, ki jo povzroča človek.

 

 

Vir članka:
Gov.si