mladenka

Duševno zdravje mladih na kmetiji je pogosto spregledano

V zadnjih letih se veliko govori in piše o duševnem zdravju. Koliko pa je znanega o duševnem zdravju mladih na kmetijah?

»Kmetijstvo je edinstvena in zelo stresna panoga. Kmetje se vsakodnevno spopadajo z okoliščinami, na katere nimajo vpliva. Znano je, da so vsi ti specifični stresni sprožilci povezani s simptomi duševnega zdravja. Žal je tveganje za samomor med zaposlenimi v kmetijstvu večje kot med ostalim prebivalstvom,« pove dr. Josie Rudolph.

Medosebni odnosi med člani kmečke družine dodatno vplivajo na duševno zdravje. Družinski odnosi in njihova dinamika prispevajo k različnim vrstam stresa, pomembna je tudi družinska hierarhija. Žal se večina raziskav nanaša na odrasle člane kmečkih družin.

traktor

Kako pa je z mladimi? Kako se oni soočajo s stresom, tesnobo in odgovornostmi?

Po zadnjih raziskavah v svetu je več kot 60 % pregledanih kmečkih mladostnikov pokazalo simptome tesnobe (anksioznosti) in depresije, o katerih so poročali tudi sami.

Fundacija PAF – »Progressive Agriculture Foundation« je konec leta 2019 organizirala okroglo mizo, osredotočeno na duševno zdravje podeželske in kmečke mladine.

Udeleženci okrogle mize so razpravljali o dodatnih stresnih dejavnikih, glede na primerljivo mestno populacijo, s katerimi se spopada kmečka mladina, vključno s:

 • slabim vremenom in naravnimi nesrečami,
 • cenami surovin in posledicami finančnega položaja družine,
 • dolgim delovnikom in stalnim pomanjkanjem spanja,
 • pritiskom, saj je naloge potrebno opraviti pravočasno,
 • več odgovornostmi,
 • negativnimi stiki z ljudmi, ki ne razumejo ali ne spoštujejo kmetijske industrije,
 • pritiski, da je potrebno nadaljevati družinsko tradicijo in prevzeti kmetijo,
 • nezmožnostjo opravljanja izvenšolskih ali prostočasnih dejavnosti zaradi obveznosti na kmetiji.

Cilj učnih programov, ki jih pripravljajo društva in fundacije v podporo in pomoč mladim, je predvsem

 • razumeti in ubesediti čustva ter stres,
 • vzpostaviti vez med duševnim in telesnim zdravjem,
 • odpravljati stigmo glede duševnega zdravja,
 • opredeliti strategije spoprijemanja s stresom.

mladenič

Kakšna je vloga staršev pri duševni in čustveni razbremenitvi mladih na kmetiji?

Učenje iz modela = učenje z zgledom!

Največ, kar lahko storijo starši, je, da s svojim zgledom otrokom in mladostnikom pokažejo, da sami dobro poskrbijo zase.

Ob tem so jim strategije za spoprijemanje s stresom poznane (npr. pisanje dnevnika, sproščanje ali meditacija).

So sočutni in prijazni, si vzamejo odmor od socialnih omrežij in tehnologije, prosijo za pomoč, kadar jo potrebujejo, in delijo svoje življenjske zgodbe.

S tem spodbudijo mlade, da zmorejo in lahko storijo enako.

9 pomembnih minut!

Pri otrocih so najpomembnejše sledeče tri minute dneva, trikrat dnevno!

 1. ko se zjutraj zbudijo,
 2. ko pridejo iz šole
 3. in tik pred spanjem.

Takrat se z njimi pogovarjajmo, saj potrebujejo bližino, sočutje in razumevanje.

 Pogovor o lepih in slabih delih dneva!

Skušajmo si vsak dan vzeti čas za skupni pogovor, v katerem vsak družinski član opiše svoj najlepši in najslabši dogodek. Z aktivnim pogovorom, poslušanjem in interakcijo, otrokom in mladim pomagamo pri usvajanju socialnih in komunikacijskih veščin, obenem pa gradimo zaupanje in povezanost.

 Zmanjšajmo uporabo socialnih omrežij!

Preko socialnih omrežij se lahko tudi po šoli otrokom in mladostnikom dogaja ustrahovanje, nadlegovanje in nasilje. O tem je potrebno veliko govoriti in mlade spodbuditi k iskreni komunikaciji s starši. Podučimo jih o varni uporabi spleta in nikoli ne pozabimo na »devet pomembnih minut«. Naj otroci ne zaspijo s telefonom v rokah kot načinom sprostitve. Ključnega pomena za razbremenitev in sprostitev je prav omejitev uporabe elektronike pred spanjem.

Z naštetimi namigi in strategijami za obvladovanje stresa spodbudimo mlade k iskanju rešitve, s svojim zgledom pa jim kažimo, da je poskrbeti zase nujnost pri ohranjanju dobrega zdravja v vsakem pomenu!

 

zalivanje

Vir: agriculture.com