Prispevki

Organski načini nadzora nad škodljivci - Gorenc.si

Organski nadzor nad škodljivci – ga poznate?

Kot vrtnar, mali kmet ali pridelovalec veste, kako pomembno je zaščititi pridelke pred škodljivci. Tradicionalne metode nadzora škodljivcev so lahko škodljive za okolje in pridelke, zato so organski načini nadzora boljša izbira.

V tem članku bomo predstavili učinkovite organske metode nadzora škodljivcev za vrtnarje in male kmetije, vključno s kolobarjenjem, mešanim sajenjem, naravnimi plenilci, domačimi organskimi pesticidi in fizičnimi pregradami. Te metode ščitijo pridelke ter ohranjajo okolje in zagotavljajo trajnostno kmetovanje.

Organski načini nadzora nad škodljivci - Gorenc.si

Biološki nadzor

Biološki nadzor vključuje uporabo naravnih sovražnikov škodljivcev za zmanjšanje njihove populacije. Koristni organizmi, kot so plenilske žuželke (npr. pikapolonice, ki se hranijo z listnimi ušmi) in parazitoidi (osice, ki parazitirajo na škodljivcih), lahko učinkovito nadzorujejo škodljivce brez uporabe kemikalij. Mikroorganizmi, kot so bakterije in glive, prav tako igrajo pomembno vlogo pri zatiranju škodljivcev. Na primer, bakterija Bacillus thuringiensis proizvaja toksine, ki so smrtonosni za gosenice, vendar ne škodijo koristnim insektom ali ljudem.

Organski načini nadzora nad škodljivci - Gorenc.si

Rastlinska zaščita

Nekatere rastline imajo lastnosti, ki odganjajo škodljivce. Ognjič in bazilika lahko odganjata škodljive insekte, če jih zasadimo med pridelki. Ta metoda je znana kot spremljevalna zasaditev ali združevanje rastlin. Sadične in zaščitne rastline, kot so detelja in lucerna, lahko prav tako pomagajo pri nadzoru škodljivcev, saj ustvarjajo ugodne pogoje za koristne organizme, kot so plenilske žuželke. Poleg tega te rastline pomagajo izboljšati strukturo tal in povečujejo biotsko raznovrstnost na kmetiji.

Organski načini nadzora nad škodljivci - Gorenc.si

Fizikalne metode

Fizikalne metode vključujejo uporabo pregrad, pasti in fizično odstranjevanje škodljivcev. Mreže in prekrivke lahko preprečijo dostop škodljivcev do pridelkov, kar je še posebej učinkovito za zaščito pred pticami in velikimi insekti. Lepljive pasti so uporabne za lovljenje letečih insektov, kot so mušice in listne uši. Ročno odstranjevanje je lahko učinkovito pri manjših površinah in trdovratnem plevelu. Poleg tega je mogoče uporabiti tudi pasti za polže, ki temeljijo na pivu ali slani vodi, kar je ekološka alternativa kemičnim sredstvom.

Organski načini nadzora nad škodljivci - Gorenc.si

Naravni insekticidi

Naravni insekticidi, kot so neemovo olje, česen in milne raztopine, lahko učinkovito zatirajo škodljivce brez škodljivih stranskih učinkov. Neemovo olje, pridobljeno iz drevesa neem, deluje kot repelent in zaviralec rasti pri številnih škodljivcih. Česnova raztopina deluje kot naravni insekticid in fungicid, ki pomaga pri nadzoru nad škodljivci in boleznimi. Milne raztopine uničujejo zaščitno plast insektov, kar vodi do njihove dehidracije in smrti. Recepti za naravne insekticide so pogosto preprosti in jih je mogoče pripraviti doma iz običajnih sestavin, kar zmanjšuje stroške in vpliv na okolje.

Organski načini nadzora nad škodljivci - Gorenc.si

Kulturne prakse

Kulturne prakse, kot so kolobarjenje in mešano sajenje, zmanjšujejo pojavnost škodljivcev s prekinjanjem njihovega življenjskega cikla. Kolobarjenje vključuje menjavanje vrst pridelkov na isti površini, kar preprečuje, da bi se škodljivci in bolezni, specifične za določene pridelke, prekomerno razmnožili. Mešano sajenje pomeni zasaditev različnih pridelkov skupaj, kar zmanjšuje možnosti za izbruh škodljivcev, saj je manj verjetno, da bodo našli vse gostiteljske rastline na enem mestu. Zdrava tla, bogata z organskimi snovmi, podpirajo koristne mikroorganizme, ki pomagajo pri nadzoru škodljivcev in izboljšujejo splošno zdravje rastlin. S temi trajnostnimi praksami obvladovanja škodljivcev lahko kmetje zmanjšajo odvisnost od kemičnih sredstev, izboljšajo zdravje tal in podpirajo biotsko raznovrstnost, kar prispeva k bolj trajnostnemu in okolju prijaznemu kmetovanju.

Sezonsko pridelovanje - Gorenc.si

Ekološki pristop k obvladovanju škodljivcev je bistven za ohranjanje zdravega in trajnostnega vrta. S pravilnim razumevanjem naravnega ravnovesja, uporabo koristnih rastlin in naravnih insekticidov ter s skrbjo za zdravo zemljo lahko dosežemo uspešno ekološko pridelavo brez škodljivih kemikalij. Vključitev naravnih ovir in zasaditev mešanih posevkov pripomoreta k zmanjšanju tveganja za širjenje škodljivcev ter k ohranjanju biodiverzitete na vrtu. Organski načini nadzora nad škodljivci so ključni za trajnostno kmetovanje, spodbujajo uporabo naravnih metod, ki varujejo okolje in podpirajo zdrav ekosistem. Kmetje, ki uporabljajo organske metode, prispevajo k bolj trajnostni prihodnosti kmetijstva.

 

Vir:
www.forbes.com
www.totallandscapecare.com

 

Obvladovanje plevela - Gorenc.si

Obvladovanje plevela – trajnostne prakse za uspešno letino

Obvladovanje plevela je bistveno za uspešno pridelavo kmetijskih pridelkov. Trajnostne prakse obvladovanja plevela ne zagotavljajo le zmanjšanja uporabe kemičnih herbicidov, ampak tudi varujejo okolje, izboljšujejo zdravje tal in podpirajo biotsko raznovrstnost.

Kulturne prakse, kot so kolobarjenje, prekrivanje posevkov, mulčenje in vzdrževanje optimalnih pogojev za rast poljščin, zmanjšujejo pritisk plevelov na posevke. Te prakse prav tako pomagajo izboljšati kakovost tal ter zmanjšujejo intenzivnost in pogostost obdelovanja, ki sta potrebni za ustrezno zatiranje plevelov.

Obvladovanje plevela - Gorenc.si

Obvladovanje plevela v kmetijstvu pogosto ovira uporaba neučinkovitih intenzivnih metod, kot so monokultura, globoko oranje in herbicidi, kar povzroča zdravstvene in okoljske težave. V Sredozemlju je pojav herbicidno odpornih ekotipov plevela, zlasti v Franciji, Španiji in Italiji, velik problem. Sprejemanje agroekologije kot trajnostnega pristopa za obvladovanje plevela ponuja različne tehnike za izboljšanje trajnosti, ohranjanje ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti.

Gorenc.si - Vpliv podnebnih sprememb na kmetijstvo

Mehanske metode

Mehansko obvladovanje plevela vključuje uporabo različnih orodij in tehnik za fizično odstranitev plevela. Med najpogostejše metode spadajo:

 • Ročno odstranjevanje: Primerno za majhne površine in posebej trdovraten plevel. To je učinkovita metoda, ki omogoča natančno odstranjevanje plevela, vendar je lahko časovno zahtevna.
 • Plitvo obdelovanje tal: Zmanjšuje kaljenje semen plevela, saj semena ostanejo na površini in niso zakopana v rodovitno plast tal. S tem se zmanjša rast novih plevelov.
 • Uporaba pokrovnih rastlin: Rastline, ki hitro rastejo in pokrijejo tla, zmanjšujejo prostor za rast plevela. Pokrovne rastline tudi izboljšujejo strukturo tal in povečujejo njihovo rodovitnost.

Obvladovanje plevela - Gorenc.si

Biološke metode

Biološko obvladovanje plevela vključuje uporabo naravnih sovražnikov plevela za zmanjšanje njegove populacije. Te metode vključujejo:

 • Uvajanje koristnih žuželk: Nekatere vrste žuželk se prehranjujejo s specifičnimi vrstami plevela in lahko učinkovito zmanjšajo njegovo razširjenost.
 • Uporaba mikroorganizmov: Bakterije, glive in drugi mikroorganizmi lahko okužijo in oslabijo plevel, kar zmanjšuje njegovo rast in razširjenost.

Naravne metode namesto kemičnih

Namesto kemičnih sredstev trajnostne prakse obvladovanja plevela vključujejo uporabo naravnih in manj škodljivih metod. Te metode temeljijo na zmanjšanju uporabe herbicidov:

 • Uporaba naravnih herbicidov: Uporaba naravnih snovi, kot so kis, soda ali sol, za nadzor plevela. Te snovi so okolju prijazne in manj škodljive za ljudi in živali.
 • Mulčenje: Uporaba organskega ali anorganskega mulča za preprečevanje rasti plevela z zadušitvijo. Mulčenje tudi pomaga ohranjati vlago v tleh in izboljšuje njihovo strukturo.
 • Sončna sterilizacija: Uporaba plastične folije za segrevanje tal in uničenje semen plevela s sončno energijo. Ta metoda je učinkovita za sterilizacijo tal pred sajenjem.

Obvladovanje plevela - Gorenc.si

Kulturne metode

Kulturne metode vključujejo spremembe v načinu kmetovanja, ki zmanjšujejo pojavnost plevela. Te metode vključujejo:

 • Kolobarjenje: Različne vrste pridelkov imajo različne vplive na plevel, tako kolobarjenje zmanjšuje možnosti za razvoj specifičnega plevela. Kolobarjenje tudi izboljšuje rodovitnost tal in zmanjšuje potrebo po kemičnih gnojilih.
 • Prilagoditev setve in gostote posevka: Zgodnja setev in gostejša setev lahko pridelkom omogočita prednost pred plevelom. Gostejši posevki zmanjšujejo prostor in svetlobo, ki jo plevel potrebuje za rast.

Obvladovanje plevela - Gorenc.si

Ste vedeli?

Veliko najpogostejših plevelov je pravzaprav užitnih in morda se vam bo zdelo privlačno, da se jih naučite pobirati in vključiti v svoje obroke. Uporabite jih za sestavine solatnih mešanic, da boste od svojega dela s plevelom imeli nekaj več. Samo poglejte navadno regačico, zvezdico, regrat, kislico in ostale samonikle rastline, ki rastejo okoli vas in jih lahko vključite v zdrave obroke.

Povzetek

Trajnostne prakse obvladovanja plevela so ključne za doseganje trajnostne kmetijske proizvodnje.

Uporaba kombinacije mehanskih, bioloških, naravnih in kulturnih metod omogoča učinkovit nadzor plevela z minimalnim vplivom na okolje. Z nenehnim izobraževanjem in prilagajanjem praks lahko kmetje zmanjšajo odvisnost od kemičnih herbicidov in povečajo dolgoročno zdravje svojih zemljišč.

 

Tekst:
N. G.

Sodobni namakalni sistemi za majhne kmetije - Gorenc

Sodobni namakalni sistemi za majhne kmetije

Sodobni namakalni sistemi imajo pomembno vlogo pri zagotavljanju učinkovite rabe vode na majhnih kmetijah, saj ponujajo prilagojene rešitve za raznolike potrebe pridelkov.

Te tehnologije omogočajo vzpostavitev trajnostnih namakalnih sistemov, ki spodbujajo stabilno rast rastlin in se učinkovito soočajo z izzivi različnih vremenskih razmer. Optimizacija namakanja, s premikom od tradicionalnih k poudarjeno natančnejšim in ekonomičnim metodam, igra vse večjo vlogo v kmetijskih praksah, pri katerih je pomembno tudi precizno kmetovanje, ki povečuje kakovost pridelka.

Prilagojeni namakalni sistemi za majhne kmetije

Izbira pravilnega namakalnega sistema, ki je prilagojen specifičnim zahtevam majhnih kmetijskih površin, je bistvena za zagotavljanje optimalne uporabe vode ter izboljšanje učinkovitosti kmetovanja.

Preglejmo najpogosteje uporabljene sisteme.

Sodobni namakalni sistemi za majhne kmetije - Gorenc.si

Kapilarni namakalni sistemi, kapljično namakanje

Zaradi nizkih stroškov vzdrževanja in cenejše opreme je kapljično namakanje uspešna praksa za majhne in srednje velike pridelovalce. V pokrajinah s pomanjkanjem vode je kapljično namakanje najbolj uspešen način namakanja in ima številne prednosti pred zastarelim namakanjem s padavinami ali dražjimi metodami umetnega podpovršinskega namakanja.

Sestavni deli metode kapljičnega namakanja so cevno omrežje, šobe in krmilna glava. Krmilna glava vključuje še napravo za pritisk vode, filter, rezervoar za vodo in vodno črpalko. Voda se skozi več razpršilnikov odvaja do korenin rastlin. Sistem kapljičnega namakanja odpravlja možnost izhlapevanja in izgube vode.

Poleg tega zmanjšuje potrebo po obdelavi tal in drugih delovno intenzivnih dejavnostih. Kapljični namakalni sistem je učinkovit z vidika prihranka dela in nizkih stroškov vzdrževanja.

Sodobni namakalni sistemi za majhne kmetije - Gorenc.si

Umetno podpovršinsko namakanje z cevnimi sistemi

Pri metodi umetnega podpovršinskega namakanja je vzporedno zakopanih več cevi, ki vzdržujejo in razporejajo pretok vode pod zemljo. Ko črpalni sistem pretaka vodo skozi perforacije cevi, ta namakanje usmeri le na korenine, namesto da bi zalila celotno površino. Ta metoda zmanjšuje tudi izhlapevanje in pomaga pri doseganju višjih pridelkov pri določenem sadju in zelenjavi.

Začetni stroški ali stroški nakupa, namestitve in vzdrževanja so veliko višji od stroškov kapljičnega namakanja. Vendar pa umetno podpovršinsko namakanje prinaša več dobička kot kateri koli drug namakalni sistem, če se uporablja za pravo vrsto pridelkov.

Sodobni namakalni sistemi za majhne kmetije - Gorenc.si

Površinsko namakanje

Sodobni sistem površinskega namakanja deluje po enakih načelih kot starodavni sistem zbiranja in shranjevanja deževnice. Glavna razlika je v tem, da je voda v ceveh pod visokim pritiskom in ne pod atmosferskim pritiskom, po ceveh pa se prenaša prek električnih črpalk ali turbin.

Površinski namakalni sistemi so sestavljeni iz več sestavnih delov, to so vodni zbiralniki, cevovodi, škropilne glave in vodomeri. Vodna telesa zajemajo padavine z zemljišča, ki ga pokrivajo, ali podtalnico iz vodnjakov prek vodne črpalke. Cevovodi nato to vodo prenašajo iz vodnega območja do škropilnih glav, kjer se lahko razdeli med rastline, trate, sadovnjake ali druge površine. Vodomeri merijo količino vode, ki jo porabijo posamezni uporabniki sistema.

Sodobni namakalni sistemi za majhne kmetije - Gorenc.si

Razpršilni namakalni sistemi

Razpršilni sistem je ena najučinkovitejših metod za zalivanje polj, ne da bi za to potrebovali veliko delovne sile ali energije. Razpršilni sistemi so bili izumljeni že davno in se od takrat uporabljajo v različnih oblikah. Svoje delo opravljajo tako, da z uporabo šob, ki so priključene na samodejni ali ročni časovnik, zalivajo zemljo z vodo. Razpršilniki so lahko nameščeni na tratah, vrtovih, igriščih za golf, parkih, velikih kmetijskih površinah ali na majhnem ranču.

 • Za več informacij si preberite tudi naš članek ‘Učinkoviti namakalni sistemi‘, v katerem predstavimo napredne namakalne tehnike in njihov vpliv na kmetijsko produktivnost.

Vsak izmed teh sistemov ima svoje prednosti in je primeren za različne vrste pridelkov in zemljišč. Zato je ključno, da kmetje izberejo sistem, ki najbolje ustreza njihovim posebnim potrebam in okoliščinam.

Sezonsko pridelovanje - Gorenc.si

Namakalni sistemi – povzetek

Izbira pravega namakalnega sistema je ključna za optimizacijo rabe vode in povečanje učinkovitosti pridelave na majhnih kmetijah. Sodobne tehnologije omogočajo kmetom prilagodljivost in natančnost pri namakanju, kar prispeva k bolj trajnostnemu kmetovanju.

Poleg izboljšanja učinkovitosti namakanja moderni sistemi pomagajo zmanjšati okoljski odtis kmetovanja. Pravilna izbira namakalnega sistema omogoča prihranek vode, obenem pa zmanjšuje porabo energije in uporabo kemičnih sredstev, kar vodi k bolj zelenemu in trajnostnemu kmetovanju.

 

Vir:

www.smart-watering.com
www.upkeep.com