Prispevki

Finančno nadomestilo zaradi dviga cen energentov

Vlada je sprejela predlog Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu, ki je bil 31.1.2022 poslan v zakonodajno proceduro Državnega zbora. Predlog vključuje tudi enkratno finančno nadomestilo nosilcem kmetijskih gospodarstev.

Epidemiji covida-19 je sledilo povečanje cen energentov in mineralnih gnojil, ki je imelo velik vpliv tudi na področju kmetijstva in prehrane. Zato je bil s strani pristojnega ministrstva predlagan ukrep, ki določa pomoč kmetijstvu.

Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo prejeli enkratno finančno nadomestilo zaradi posledic vpliva povečanja cen mineralnih gnojil in energentov na kmetijsko pridelavo, in sicer v obliki pavšala na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe:

  • trajno travinje – 49 evrov,
  • trajni nasadi – 138 evrov,
  • orna zemljišča – 108 evrov.

Najmanjša skupna upravičena površina zemljišč za trajno travinje je 1 hektar, za trajne nasade 0,25, za orna zemljišča pa 0,5 hektara. Največja skupna upravičena površina za finančno nadomestilo je 100 ha kmetijskih zemljišč v uporabi.

Glede pogojev za upravičenost do finančnega nadomestila je treba izpostaviti še, da bo vlada sprejela odlok, ki bo določal podrobnejše pogoje za dodelitev finančnega nadomestila. Eden bistvenih dodatnih pogojev so poravnane zapadle davčne in druge denarne nedavčne obveznosti, ki so višje od 50 evrov, in sicer na dan uveljavitve Odloka.

Na KGZS bodo v zvezi s tem Ministrstvo opozorili, da pri pripravi pravnih podlag poskrbi, da bodo nosilci kmetijskih gospodarstev imeli razumen rok, do katerega bodo lahko poravnali morebitne zapadle neplačane obveznosti.

Upravičencem ne bo treba pošiljati vlog na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Informativne odločbe bodo nosilcem izdane glede na dostopne podatke iz uradnih evidenc. Nanje se lahko nosilci kmetijskih gospodarstev pritožijo v roku 15 dni.

Spremembe glede sezonskega dela na kmetiji

Določena je minimalna urna postavka za sezonske delavce, ki to delo opravljajo na podlagi pogodbe o začasnem in občasnem delu v kmetijstvu. Po novem znaša 5,46 EUR. Prav tako je za leto 2021 za izvajalce del po pogodbi o začasnem in občasnem delu v kmetijstvu podaljšano obdobje dela iz 90 na 150 dni.

Nove uskladitve urnih postavk za opravljeno delo

Glede sezonskih delavcev iz pravnega sektorja KGZS obveščajo, da je bila letos marca v Uradnem listu št. 38 objavljena Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu, na podlagi katere se minimalna urna postavka za sezonske delavce, ki to delo opravljajo na podlagi pogodbe o začasnem in občasnem delu v kmetijstvu, zvišuje na 5,46 EUR. Odredba je dostopna tukaj. Nova minimalna urna postavka je stopila v veljavo z letošnjim aprilom.

Podaljšano je tudi obdobje opravljenega dela

Kot dodatno iz KGZS obveščajo, da je tudi v letošnjem koledarskem letu za izvajalce del po pogodbi o začasnem in občasnem delu v kmetijstvu obdobje podaljšano, in sicer z 90 na 150 dni. 49. člen Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20, 5/21, 12/21, 12/21, 15/21 – ZDUOP) namreč določa, da sme posamezen izvajalec v koledarskem letu opraviti največ 150 dni, in sicer prekinjeno ali neprekinjeno. Pri tem dodajajo, da omejitev števila dni na posameznem KMG ostaja nespremenjena, zaradi česar se sme delo po tej pogodbi na posameznem KMG opravljati največ 120 dni v koledarskem letu.

Najem delavcev iz tujine – potrebno delovno dovoljenje

Hkrati opozarjajo na spoštovanje določb Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo, 31/18, 80/20 – ZIUOOPE) v primeru najema tujih sezonskih delavcev, ki potrebujejo za delo dovoljenja (tujci izven EU, EGP, Švica). Zanje še vedno velja, da smejo na podlagi dovoljenja za sezonsko delo to delo opravljati najdlje 90 dni v koledarskem letu, za daljše opravljanje od 90 dni, vendar ne več kot 6 mesecev, pa mora naročnik zanje pridobiti enotno dovoljenje s soglasjem za sezonsko delo.

Če bi torej tuj sezonski delavec, ki potrebuje dovoljenje za delo pri nas, le to opravljal po pogodbi o začasnem in občasnem delu v kmetijstvu, ki bi bila sklenjena za dlje kot 90 dni, a ne več kot 120 dni na posameznem KMG, mora naročnik zanj pridobiti enotno dovoljenje s soglasjem za sezonsko delo, ker bo to delo trajalo več kot 90 dni.