Prispevki

Učinkoviti namakalni sistemi - Gorenc.si

Učinkoviti namakalni sistemi: nasveti za optimalno zalivanje v sušnih poletnih obdobjih

S poletjem prihaja neusahljiva žeja, še posebej ko gre za nego trate, njiv in polj. Vendar zadovoljitev te žeje ni tako preprosta, kot bi bilo videti na prvi pogled. Ni dovolj le načrtovati pametnega namakalnega sistema ali vklopiti škropilnikov.

Pravilna tehnika namakanja je ključnega pomena za vzpostavitev trajnostnega sistema, ki podpira male in velike kmetijske dejavnosti ter omogoča stabilno rast v zahtevnem okolju, kjer različni vremenski pogoji lahko pomembno vplivajo na kakovost končnega pridelka.

Optimizacija namakanja je vedno bolj pomembna, saj se tradicionalne metode zalivanja počasi nadomeščajo z naprednejšimi in učinkovitejšimi pristopi. Kmetje se vse bolj zavedajo pomena preciznega kmetijstva in kako jim lahko koristi.

Učinkoviti namakalni sistemi - Gorenc.si

V tem članku se bomo poglobili v strategije za optimizacijo namakanja in kako lahko tehnika namakanja izboljša kmetijske pridelke.

Optimizirani namakalni sistemi so enako učinkoviti tako za majhna kot za velika kmetijska zemljišča.

Učinkoviti namakalni sistemi - Gorenc.si

Kaj je optimizirano namakanje?

Optimizirano namakanje je sistem, ki rastlinam zagotavlja pravo količino vode in hranil. Uporablja napredne senzorje za namakanje, ki zagotavljajo, da rastline dobijo vse potrebno za rast. Danes optimizirano namakanje postopoma nadomešča tradicionalne metode namakanja, saj je bolj učinkovito in ne zapravlja vode.

Kmetje pogosto mislijo, da je optimizirano namakanje sinonim za kapljično namakanje. Vendar pa prinaša natančnejše kmetovanje in nadzor nad vlago v tleh, kar bistveno vpliva na kakovost pridelka. Glede na to, da bo svet do leta 2027 potreboval bistveno povečano proizvodnjo hrane, da bo zadostil potrebam naraščajočega prebivalstva, bodo kmetje morali uporabiti več tehnologije, da bodo lahko pridelali več pridelkov na bolj učinkovit način.

Zdravje rastlin je odvisno od hranil, slanosti, mikroorganizmov in škodljivcev v koreninskem območju. S spremljanjem količine vode, ki pride do rastlin, je mogoče manipulirati z vsebnostjo ogljika v koreninskem območju, kar zagotavlja dosledne pridelke.

Namakalni sistemi kmetom pomagajo spremljati temperaturo, vlago, evapotranspiracijo in spremljajoč nadzor v realnem času, da preverijo, ali so izvedli načrt pravilno. Več podatkov, kot jih imajo kmetje na voljo, lažje je načrtovati dolgoročno in ostati korak pred konkurenco.

Učinkoviti namakalni sistemi - Gorenc.si

Namakalni sistemi in strategije za optimizirano namakanje

Namakalni sistemi in različne vrste le-teh so odvisni od mnogih dejavnikov. Prvič, od vrste tal, saj ima vsaka regija svojo specifično strukturo tal in potrebe po namakanju. Drugi dejavnik je količina padavin, tretji pa bližnji viri vode in velikost kmetijskega zemljišča.

Glede na potrebe zalivanja na kmetijskih površinah lahko prava vrsta namakalnega sistema prihrani do 30% porabe vode in zmanjša stroške pridelave.

Trije načini za optimizacijo namakanja, ki jih večina kmetov lahko uporabi, so:

  1. Škropilno namakanje
  2. Površinsko namakanje
  3. Kapljično namakanje

Učinkoviti namakalni sistemi - Gorenc.si

Namakalni sistemi – ŠKROPILNO NAMAKANJE

Škropilno namakanje je ena najučinkovitejših metod za posnemanje padavin in se lahko uporablja na različnih vrstah polj. Škropilno ali pršno namakanje vodo razprši prek mreže črpalk, ventilov in cevi, ki vodijo do škropilnic.

Voda v ceveh mora biti pod visokim tlakom, da škropilnice ustvarijo drobne kapljice, ki padejo na rastline. Naprednejši škropilni sistemi delujejo pri nizkem tlaku in vodo nežno škropijo po rastlinah.

Škropilniki so avtomatizirani in lahko vodo razpršijo v različnih smereh. Kmetje jih lahko programirajo, da delujejo sezonsko. Po vsem svetu še vedno uporabljajo to metodo, vendar do 35% vode izgine zaradi izhlapevanja in vetra.

Učinkoviti namakalni sistemi - Gorenc.si

Namakalni sistemi – POVRŠINSKO NAMAKANJE

Površinsko namakanje je ena najstarejših metod namakanja in je sistem, ki temelji na velikih količinah vode, ki tečejo po gravitaciji. Namakalni sistemi danes že nudijo več, zato je to ena najmanj učinkovitih namakalnih metod, saj kapljično in pršno namakanje prinašata več koristi.

Površinsko namakanje ima tri različne faze: napad, shranjevanje in odtekanje.
V fazi napada voda teče skozi omrežje kanalov proti polju. V drugi fazi se voda zadrži okoli rastline, da doseže njihov koreninski sistem. Tretja faza je odtekanje, ko voda odteče in se tla posušijo.

Poplavljanje tudi spada med površinsko namakanje in ni najbolj učinkovita metoda namakanja, vendar je cenovno dostopna in nizkotehnološka. Ker se manj vode izgubi zaradi izhlapevanja v primerjavi s pršilnimi metodami namakanja, je ta namakalna strategija primerna za kmete, ki nimajo dostopa do najnovejše kmetijske tehnologije. Vendar, ker ni natančno nadzorovana s strani kmeta, kot je kapljično namakanje, ta metoda ni tako učinkovita.

Inovativni pristopi k poljedelstvu - Gorenc.si

Namakalni sistemi – KAPLJIČNO NAMAKANJE

Kapljično namakanje je ena najbolj ekonomičnih strategij. Je zelo učinkovita, saj zmanjšuje porabo vode, varčuje z dragocenimi viri in vodo pripelje neposredno do korenin rastlin.

Prednosti kapljičnega namakanja za kmete:

  • Prihrani dragocen čas in vire kmetov
  • Učinkovita raba vode
  • Omogoča, da so vrstice med rastlinami suhe
  • Zmanjšuje rast plevela
  • Preprečuje bolezni

Prednost kapljičnega namakanja je preprosta namestitev cevi po celotnem območju. Tlak v ceveh zagotavlja, da dovolj vode pride do vsake rastline. Poleg tega lahko sistem nadgradimo s programom, ki nam omogoča, da ga nadzorujemo od doma.

Sistem kapljičnega namakanja je avtomatiziran, in njegova zasnova zagotavlja, da sistem deluje vsak dan, kar ga naredi zanesljivo orodje, na katerega se lahko zanese vsak kmet.

zalivanje

Koristi preciznega namakanja

Kmetijstvo ponuja številne priložnosti tudi za podjetja s področja tehnologije. Nove tehnološke rešitve lahko kmetom pomagajo ustvariti bolj učinkovit postopek pridelave hrane, ki ni odvisen od vremena. Namesto da bi šli skozi boleč postopek preizkušanja in napak, namakalne strategije kmetom omogočajo boljšo skrb za svoje pridelke.

Svet bo potreboval več kmetijskih zemljišč, da bo lahko nadaljeval in povečal proizvodnjo hrane. Skrb za zemljo bi morala biti najvišja prioriteta, saj trenutno namakamo le 16% vseh kultur na svetu. Z optimalnim kroženjem vode in zmanjšanim onesnaževanjem tal bodo kmetje uporabljali podatke za razumevanje in prilagajanje spremenljivim razmeram.

 

 

Vir:

www.smart-watering.com

Kolikšna je (po)raba vode v kmetijstvu?

Hrano potrebujemo, za njeno pridelavo pa potrebujemo čisto sladko vodo. Z naraščanjem potreb, ki nastajajo zaradi dejavnosti ljudi na eni strani in podnebnih sprememb na drugi strani, mnoge regije, zlasti na jugu, vse težje zagotavljajo dovolj sladke vode za svoje potrebe.

Kako lahko še naprej pridelujemo hrano, ne da bi v naravi primanjkovalo čiste vode? Vsekakor bi pomagala učinkovitejša raba vode v kmetijstvu.

V Evropi tretjino vode porabimo v kmetijstvu. Kmetijstvo vpliva na kakovost in količino vode, ki je na voljo za druge namene. V nekaterih delih Evrope je onesnaženost zaradi pesticidov in gnojil, ki se uporabljajo v kmetijstvu, še vedno glavni razlog za slabo kakovost vode.

Industrija, način življenja in osebne potrebe vse večjega števila prebivalcev močno krčijo količino čiste vode, ki je na voljo v naravi. Podnebne spremembe vnašajo še dodatno negotovost glede razpoložljivosti vodnih virov. Zaradi najverjetnejših sprememb padavinskih vzorcev je mogoče pričakovati, da bo v nekaterih delih Evrope v prihodnosti na voljo več, drugje pa manj sladke vode.

Mnogi porabniki, vključno z naravo, bodo imeli težave pri zadovoljevanju potreb po vodi, in sicer zaradi vse večjih potreb in podnebnih sprememb. V primeru pomanjkanja vode lahko industrija in gospodinjstva pripravijo rešitve za manjšo porabo vode, našim ekosistemom, ki so odvisni od vode, pa grozi nepopravljiva škoda. To ne bi prizadelo le življenja v bližini posameznih vodnih teles. Prizadelo bi tudi nas.

Z uporabo ustreznih kmetijskih praks in spremljevalnih rešitev politike lahko dosežemo precej učinkovitejšo rabo vode v kmetijstvu, kar pomeni več vode za druge namene uporabe, predvsem v naravi.

Začnimo z učinkovitim namakanjem

Namakanje pridelkov je eno izmed področij, kjer lahko nove prakse in politike pomembno prispevajo k učinkovitejši rabi vode. V državah južne Evrope, kot so Grčija, Italija, Portugalska, Ciper, Španija in južna Francija, je zaradi sušnih ali polsušnih pogojev namakanje nujno. Na teh območjih se skoraj 80 % vode v kmetijstvu porabi za namakanje.

Vendar pa sploh ni nujno, da se za namakanje porabi toliko vode. V Evropi že beležimo učinkovitejšo porabo vode zaradi učinkovitosti prenosa (delež črpane vode, ki je speljana na polje) in učinkovitosti uporabe na polju (voda, ki jo pridelek dejansko porabi, glede na celotno količino vode, ki je bila speljana do tega pridelka). V Grčiji je bila zaradi izboljšanja omrežja prenosa in porazdelitve po ocenah dosežena 95 % večja učinkovitost v primerjavi s prej uporabljenimi namakalnimi metodami.

Politika ima ključno vlogo pri spodbujanju kmetijskega sektorja k uporabi učinkovitejših namakalnih praks. V preteklosti na primer cenovne politike za vodo v nekaterih evropskih državah kmetov niso spodbujale k učinkoviti rabi vode. Kmetje so le redko plačali dejansko ceno vode glede na okoljske stroške in stroške virov.

Poleg tega so kmetijske subvencije iz skupne kmetijske politike EU (SKP) in drugi ukrepi posredno spodbujali kmete, da z neučinkovitimi tehnikami gojijo pridelke, ki zahtevajo veliko vode. V provinci Cordoba se je na primer učinkovitost namakanja bombaža povečala za približno 40 % po tem, ko so bile leta 2004 subvencije delno ločene od pridelave bombaža. Določanje cene vode, ki je naklonjeno učinkovitim porabnikom, in odprava škodljivih kmetijskih subvencij najverjetneje pomagata bistveno zmanjšati količino vode, ki se v kmetijstvu porabi za namakanje.

Spremenimo navade

Poleg spremenjenih tehnik namakanja je mogoče zmanjšati stroške in privarčevati vodo tudi s programi usposabljanja in izmenjave znanja, ki so namenjeni izobraževanju kmetov o praksah za učinkovitejše ravnanje z vodo. Na Kreti so na primer privarčevali 9–10 % vode z uporabo službe za svetovanje o namakanju. Služba po telefonu seznanja kmete o tem, kdaj in kako uporabiti vodo pri pridelkih na podlagi dnevnih ocen pogojev, ki vplivajo na pridelke.

Spreminjanje kmetijskih praks lahko na stroškovno učinkovit način izboljša tudi kakovost vode, ki je na voljo drugim porabnikom. Uporaba neorganskih in organskih gnojil in pesticidov lahko na primer pomaga pri reševanju mnogih težav z onesnaževanjem vode zaradi kmetijstva. Kakovost vode v Evropi bi bilo mogoče močno izboljšati z najmanjšim mogočim vplivom na donosnost ali produktivnost, na primer z zmanjšanjem uporabe pesticidov, spreminjanjem kolobarjenja in gradnjo zbiralnih pasov vzdolž vodotokov.

Uporaba odpadnih voda v kmetijstvu

Z uporabo odpadnih voda v kmetijstvu bi bilo mogoče zagotoviti več virov sladke vode za druge potrebe, vključno z naravo in gospodinjstvi. Če je za kakovost zajete vode ustrezno poskrbljeno, lahko očiščene odpadne vode pomenijo učinkovito alternativo za zadoščanje potreb po vodi v kmetijstvu.

Uporaba očiščene odpadne vode v kmetijstvu že zdaj zagotavlja velike koristi pri upravljanju voda v nekaterih evropskih državah. Na Cipru na primer cilji v zvezi z reciklirano vodo za leto 2014 ustrezajo približno 28 % porabe vode v kmetijstvu za leto 2008. Na Gran Canarii (Kanarski otoki) je za 20% vode, ki jo porabijo v vseh sektorjih, poskrbljeno z očiščenimi odpadnimi vodami, tudi za namakanje 5.000 hektarjev paradižnika in 2.500 hektarjev nasadov banan.

Oblikovanje ustreznih politik

Za prihodnost, v kateri bo dovolj vode za zadovoljevanje potreb naših ekosistemov in bo ostalo dovolj virov za naše potrebe, moramo zagotoviti prave svežnje politik, s katerimi bomo podprli ukrepe za večjo učinkovitost. Okvirna direktiva o vodah EU je pripomogla k temu dosežku, saj spodbuja spreminjanje kmetijskih praks, ki lahko izboljšajo kakovost in količino vode v Evropi, kljub temu pa potrebujemo dodaten razvoj skupne kmetijske politike in nacionalne strukture določanja cen vode, ki bodo v skladu s cilji direktive o vodah.

Večji poudarek na učinkoviti rabi virov in ekosistemskih storitvah v skupni kmetijski politiki bo vsekakor pripomogel k boljšemu upravljanju vode v kmetijstvu.

Učinkovitejša raba vodnih virov v kmetijstvu je le eden od ukrepov, ki jih moramo izvesti za manjši vpliv na okolje. Brez takega pristopa ne moremo postati z viri dobro in odgovorno gospodarstvo ali graditi trajnostne prihodnosti.