Prispevki

Izobraževanje na področju kmetijstva

Visoko in kakovostno usposobljene strokovne službe in izobraženi ter povezani kmetovalci so ključ do uspeha v kmetijstvu, zato na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) sodelujejo pri oblikovanju poklicnega in strokovnega izobraževanja na področju kmetijstva.

Sofinanciranje praktičnega pouka

Načrtovanje in izvajanje izobraževanja v Republiki Sloveniji sta v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, področje usposabljanja odraslih pa v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Kot enakopraven partner pri vseh tistih vprašanjih, ki so vezana na izobraževanje s področja kmetijstva, gozdarstva, živilstva, ribištva in veterine nastopa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju s področnimi organizacijami in socialnimi partnerji. Kot socialni partner ima svojega predstavnika v Področnem odboru za poklicne standarde: kmetijstvo, ribištvo, veterina, gozdarstvo in lesarska tehnologija, ki deluje v okviru Centra za poklicno izobraževanje.

Nikoli ni prepozno za dodatna izobraževanja in znanja.

Izobraževalnim ustanovam z različnimi ukrepi MKGP pomaga pri izvedbi načrtovanih izobraževanj, med drugim z dolgoletnim sofinanciranjem praktičnega pouka. Z javnim razpisom upravičencem vsako leto dodelijo sredstva za pridobivanje znanja za varnejše delo pri kmetijski pridelavi in predelavi ter seznanjanje udeležencev v izobraževalnem procesu z razvojem tehnologij.

Ustanove, ki izobražujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in živilstva, morajo za zagotavljanje kvalitetnega izvajanja praktičnega pouka zagotoviti potrošni in repro material, ki jim služi za usposabljanje dijakov in študentov za delo na področju kmetijstva, gozdarstva in živilstva. Na tak način se zagotavlja strokovnost pri kmetijski pridelavi in predelavi, udeležence v izobraževalnem procesu pa seznanja z razvojem tehnologij.

Kako dobro poznate vaše živali? Bi jim znali sami pomagati v primeru zdravstvenih težav?

Vloga za priznavanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranega poklica veterinar

 

NAZIV STORITVE INSTITUCIJA
Priznavanje poklicnih kvalifikacij veterinarjem MKGP

 

Delo s traktorjem in traktorskimi priključki

Področje varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki ureja ministrstvo. Z opravljenim usposabljanjem se pridobi vozniško dovoljenje za F kategorijo. Ministrstvo določa potek usposabljanja in njegovo vsebino, izvajalce in pooblaščeno organizacijo, ki skrbi za nemoten potek usposabljanj in razvoj področja varnega dela s traktorjem.

Dosledno izvajanje usposabljanj je osnovni pogoj za dosego boljše usposobljenosti, kar bo zmanjšalo nezgodne dogodke pri delu s traktorjem in traktorskimi priključki.

Imate toliko izkušenj in znanja, da bi lahko sami izvajali program usposabljanja za varno delo s traktorji in traktorskimi priključki?

Vloga za pridobitev pooblastila za izvajanje programa usposabljanja za varno delo s traktorji in traktorskimi priključki

 

NAZIV STORITVE INSTITUCIJA
Pridobitev pooblastila za izvajanje programa usposabljanja za varno delo s traktorji in traktorskimi priključki MKGP

 

Seznam izvajalcev programa usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki

 

INSTITUCIJA KRAJ KONTAKT E-MAIL NASLOV
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje (03) 428 59 00 tajnistvo@hvu.si
Biotehniški center Naklo (04) 277 21 00 info@bc-naklo.si
Biotehniška šola Maribor (02) 235 37 04 info@bts.si
Šolski center Šentjur (03) 746 29 00 tajnistvo@sc-s.si
Biotehniška šola Murska Sobota (02) 530 37 50 bsrakican@guest.arnes.si
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna (05) 850 10 20 sgls.postojna@guest.arnes.si
Biotehniška šola, Šolski center Ptuj (02) 787 17 20 valerija.spiegl@scptuj.si
Biotehniška šola, Šolski center Nova Gorica (05) 62 05 740 bios@scng.si
Center biotehnike in turizma Novo mesto (07) 393 47 00 s-sksgrm.nm@guest.arnes.si

 

Vsa zakonodaja na tem področju

Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK)
Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev
Zakon o upravnih taksah (ZUT)
Zakon o voznikih (ZVoz-1)
Pravilnik o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki
Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (Besedilo velja za EGP) (2005/36)

 

Vir: gov.si