Sodelovanje na Akademiji trajnostne in krožne transformacije

Podjetje GORENC STARE d.o.o. je bilo uspešno vključeno v fazo A-sklop I Javnega razpisa Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški, trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025, v okviru mehanizma za okrevanje in odpornost.

V sklopu programa Akademije trajnostne in krožne transformacije smo pripravili:

  • >5 letno trajnostno in krožno strategijo,
  • Strateško oceno in analizo vseh negativnih vplivov na okolje, ljudi in skupnost,
  • Transformacijo obstoječega oz. postavitev novega trajnostno in krožno naravnanega poslovnega modela,
  • Idejne izvedbe projektov za uresničevanje trajnostnih in krožnih strateških poslovnih strategij,
  • Izvedbeni projekt.

TRAJANJE PROGRAMA

09/2023 – 01/2024

CELOTNI PRORAČUN PROGRAMA
pomoč po shemi de minimis

34.777,00 €

EU-FINANCIRANJE

34.770,00 €

Naložbo sofinancira Evropska Unija – NextGeneration EU.